Stötvågsbehandling

Om stötvågsbehandling

Stötvågsbehandling, eller Shockwave therapy som det också kallas är en väl beprövad och vetenskapligt bevisad behandlingsmetod som ger god effekt på en mängd skador och besvär i kroppens senor och muskler.

Med hjälp av komprimerad luft rör sig en projektil fram och tillbaka i ett rör. Då bildas rörelseenergi som då den kommer i kontakt med transmittorn omvandlas till akustisk energi. Den akustiska energin fortplantas därefter ner i vävnaden. Vanligtvis ligger penetrationsdjupet på mellan 1- 5 cm.

Hur fungerar det?

Ett flertal fysiologiska förklaringsmodeller finns beskrivna i litteraturen. Här följer några av dem:

 • Behandlingen ”triggar” inflammationsfasen och kroppen svarar med en ökad metabolisk aktivitet vilket påskyndar och underlättar läkningsprocessen.
 • Ökad neovaskularisering och ökad frisättning av olika tillväxtfaktorer.
 • Tryckvågor slår sönder inlagrade kalkbildningar som då kan transporteras bort /tas upp på naturlig väg.
 • Smärtlindring genom pain-gate teorin.

Behandling

Behandlingen är tidseffektiv och omfattar vanligtvis 1000-4000 slag beroende på område och indikation. Frekvensen är ofta 3-6 behandlingar med 3-7 dagars mellanrum. Förbättring ses omedelbart alternativt efter 3-4 behandlingar. Eventuella biverkningar är initiellt ökad smärta, rodnad, svullnad.

Rekommenderade behandlingsindikationer

 • Plantar Fasciit
 • Achillodyni
 • Jumper´s knee
 • Runner´s knee
 • Femuropatellärt syndrom
 • Trigger point behandling
 • Trochanterit
 • Piriformis syndrom
 • Calcifierad skulder tendinit
 • Frozen Shoulder
 • Radial/Medial epicondylit

Fördelar för patienten

Lämplig för en rad vanliga och svårbehandlade diagnoser. Ingen lokalbedövning krävs. Relativt smärtfri behandling. Mycket goda läkningsresultat med bland annat smärtfrihet och förbättrad ledrörlighet som ökar livskvaliteten.

 • Den behandlade vävnaden tål normal belastning snabbt och patienten kan fortgå sitt arbete eller aktivitet under behandlingsperioden.
 • Ingen risk för infektion då ingen penetrering av huden sker.
 • Ingen ytterligare medicinering behövs.

Kontraindikationer

Vem bör inte behandlas med stötvåg? Du bör undvika stötvågsbehandling om du samtidigt genomgår en annan behandling, som till exempel kortisoninjektioner, antiinflammatoriska läkemedel eller blodförtunnande mediciner. Har du hjärtbesvär, en ökad blödningstendens eller är gravid ska du inte genomgå stötvågsbehandling.