Kiropraktisk behandling av idrottsskador

Vi är utbildade till att undersöka, värdera och diagnostisera både akuta skador och mera långvariga belastningsskador. Detta betyder att du tryggt kan komma till oss, om olyckan skulle vara framme, eller allra helst i förebyggande syfte och för att höja din prestationsnivå. Som idrottsskadeexperter behandlar vi din skada och lägger upp din rehabilitering så att du snabbt kan börja träna igen och bli fri från din idrottsskada.

Vi behandlar till exempel hälsporre, löparknä, muskelbristning, gubbvad, hälseneinflammation, tennisarmbåge, golfarmbåge och kalkaxel.

Plantar fasciit/Hälsporre

Från hälens främre och undre kant går det en kraftig sena/bindvävnad som fäster i framfoten under tårna. Denna struktur bidrar till fotens stabilitet och är avgörande för fotens funktion med korrekt stötdämpning. Vid en överbelastning av senan över tid kan det uppstå ett drag i senans infästning i hälen, med smärta under foten vid hälens främre kant som resultat. Hälsporrens namn kommer från att senan kan omvandlas till ben vid infästningen i hälbenet. Detta är kroppens naturliga respons på en kronisk ökad belastning. Men det är ovanligt att smärta under hälen faktiskt är en riktig hälsporre. Diagnosen plantar fasciit används i medicinska sammanhang och hänvisar till en inflammation i plantarfascian (senan under foten), men även denna diagnos kan vara missvisande då det inte heller alltid är en inflammation. Namnet plantar heel pain eller bara smärta under hälen kan vara lika bra och korrekt terminologi som hälsporre. Men för enkelhetens skull har vi här valt att kalla åkomman för hälsporre.

Vanliga symptom kan vara en skarp hälsmärta när man tar sina första steg på morgonen eller när man har suttit ned under en längre tid. Man kan också känna stelhet och smärta på morgonen eller efter vila, som blir bättre efter några steg men som försämras igen under dagen. Man kan uppleva smärta som blir värre när man går i trappor eller står på tå, samt smärta när man står upp i längre perioder. Dessutom kan man uppleva smärta i början av träningen som avtar eller försvinner helt under träningens gång, men som sedan återkommer efter träningen.

Hälsporre kan behandlas för att påskynda läkningsprocessen, som annars kan vara väldigt långdragen om det ska läka ut av sig självt. Behandlingen är anpassad utefter patienten och dennes kropp. En behandling kan innehålla bland annat stötvågsbehandling, kiropraktiska justeringar, akupunktur och tejpning. En kiropraktor kan även hjälpa till med att informera om egenvård.

Löparknä

Löparknä är ett annat ord för ITB syndrom eller Iliotibialband syndrom. När man har löparknä får man ont på utsidan av knät, ofta i samband med löpning. Längs utsidan av låret går en lång sena (ITB) som vid fästet i knät kan bli irriterad och överbelastad vid upprepad friktion mot utsidan av knäleden. Ofta är orsaken till löparknä ett felaktigt rörelsemönster i fot, höft och rygg samt en svaghet i muskulaturen i sätet. Behandlingen inriktar sig därför oftast på hela den kinematiska kedjan för att förbättra rörelsemönstret i hela benet, bäckenet och ryggen.

Slemsäcksinflammation i armbåge

En slemsäck (bursa) är en vätskefylld blåsa som naturligt finns på flera ställen runt om i kroppen. Det är alltså en anatomisk struktur med funktionen att minska friktionen mellan kroppens muskler, leder och senor. I armbågen finns det ytliga slemsäckar som vid en överbelastning av armbågen kan bli inflammerade. Om man t.ex. lutar sig mycket på armbågarna mot ett bord eller stödjer på armbågarna när man jobbar eller studerar kan slemsäckarna bli irriterade. Man behandlar slemsäcksinflammation med kompression, is och vila. Våra kiropraktorer hjälper till att hitta rätt behandling för just dig, samt så kan de även hjälpa till att förbättra funktionen i hela armen och ryggen för att påskynda läkningsprocessen.

Tennisarmbåge

Lateral epikondylit är ett annat namn för tennisarmbåge, som innebär att man känner smärta på utsidan av armbågen som också kan stråla ut i muskulaturen i underarmen. Det kan vara svårt att lyfta tunga saker med handen och den kan kännas svag. Tennisarmbåge orsakas av en överbelastning av muskulaturen i underarmen. Överbelastningen kan uppstå av till exempel upprepade och enformiga rörelser av handled och underarm. Det är vanligt hos personer som spelar tennis, padel och squash samt hos de som arbetar mycket med händerna. Överbelastningen i sin tur kan leda till skador i muskulaturens fäste på utsidan av armbågen. Tennisarmbåge kan ta lång tid att bli av med, men med behandling kan man snabba på kroppens läkningsprocess och åstadkomma en kortare återhämtningstid.

Golfarmbåge

Golfarmbåge är i teorin samma sak som tennisarmbåge, men med smärta på insidan av armbågen istället för på utsidan (som vid tennisarmbåge). Det uppstår som ett resultat av att muskulaturen på insidan av underarmen är överbelastad. Behandlingen följer ofta samma protokoll som vid tennisarmbåge.

Musarm

Musarm är en bred diagnos och är ett samlingsnamn för smärta i armen. Det ses ofta hos personer som arbetar framför datorn. Symptomen är många och varierar från person till person. De vanligaste inkluderar smärta i över- och underarm samt hand, stelhet i axlar och nacke, dålig känsel i hand eller underarm, en trötthetskänsla i hand och fingrar samt en känsla av att fingrarna är kalla.

Orsaken till musarm varierar därför också från person till person, och det är viktigt att man får behandling anpassat utefter sin kropp och adresserar den underliggande orsaken till smärtan. I samband med musarm kan man dessutom få spänningar och låsningar i nacke, axlar, rygg och arm. Muskulaturen i dessa områden kan även överbelastas och orsaka smärta. Nerverna som går från nacken ner i armen och handen kan även riskera att komma i kläm, vilket kan orsaka olika typer av symptom i arm och hand.

Smärta i höften

Vid dysfunktion i höften kan man uppleva smärta i ljumsken, på utsidan av höften, baksida av skinkan och kring muskelfästena i bäckenet. Stelhet och felställningar i höftleden är vanligt i samband med ländryggssmärta, snedställningar i bäckenet och annan problematik längre ned i benet. Ofta upplever man även sämre rörlighet i höften. Behandling kan förbättra rörlighetsmönster i höftleden.
Vid trauma eller skador på höften kan, vid vissa tillfällen, en del av brosket (labrum) som omger höftkulan bli irriterat eller gå sönder.

Artros i höften

Vid långvarig belastning på höftleden kan det uppkomma artros. Artros är förslitningar av kroppens leder och det kan medföra smärta i ljumske, skinka och ned i benet. Ofta gör det ont när man belastar höften och man upplever att det är jobbigt att gå och promenera. Det är även vanligt att man känner en stelhet på mornarna som blir bättre när man kommer igång och rör kroppen under dagen. Artros i sig går inte att bota med kiropraktik. Men det kan hjälpa till att lindra smärtan och förbättra kroppens funktion för att reducera slitaget på lederna.

Patellofemoralt syndrom

Generell smärta på framsidan av knät brukar kallas för patellofemoralt syndrom. Det kan finnas många orsaker till smärta i knät, där patellofemoralt syndrom är en av de vanligaste orsakerna. Orsaken är en överbelastning på leden mellan knäskålen och lårbenet. Denna typ av knäsmärta är vanligt förekommande i den aktiva unga populationen. Smärtan upplevs ofta som diffus och är lokaliserad till omkring knäskålen eller så kan man få känslan av att den kommer från knäskålens insida. Smärtan uppkommer ofta utan någon direkt orsak såsom trauma eller slag mot knät. Den tenderar att förvärras vid belastande aktiviteter, t.ex. löpning, hopp eller gå i trappor. Dessutom är det vanligt att smärtan blir värre om man har böjda knän under en längre period när man sitter ned (Movie sign).

Behandlingen kan innefatta bland annat tejpning, knäskydd/ortoser och skoinlägg. Det kan hjälpa med avlastning och lokal vila. Men en annan viktig komponent är rehabiliterande träning.

Benhinnesyndrom (s.k. benhinneinflammation)

Smärta och ömhet i framsida eller insida av underbenet kan bero på benhinnesyndrom (benhinneinflammation, shin splints, tibiasyndrom). Benhinnesyndrom beror ofta på en överbelastning av underbenen och muskulaturen runt om smalbenet t.ex. i samband med löpning eller annan träning på hårt underlag. Långvarig överbelastning kan leda till vävnadsskada kring muskulaturens fästen i smalbenet och på själva benhinnorna som omger benet, vilket därmed orsakar smärta. Syndromet går att behandla med bland annat stötvågsbehandling, kiropraktiska justeringar, akupunktur, tejpning och annan mjukdelsbehandling för att minska belastningen på benet.

Slemsäcksinflammation

Runt om i kroppen finns det slemsäckar (bursor), vilkas funktion är att minska friktionen mellan leder, senor och muskler. I knät och höften finns ett antal slemsäckar som kan bli inflammerade. En inflammerad slemsäck kallas för en bursit, vilken kan orsaka smärta, ömhet, svullnad och rodnad. Det finns flera orsaker till bursit där den vanligaste är någon form av överbelastning eller långvarigt tryck, vilket leder till att de blir irriterade. Överbelastning av bursor kan ha sitt ursprung i en obalans i kroppens leder och felaktiga rörelsemönster. Dessa felaktiga rörelsemönster kan behandlas med kiropraktik för att återfå den optimala balansen och funktionen i kroppen.

Ledbandsskador

I knät finns det korsband, ett flertal ligament och menisker som håller knäleden stabil. Vid ett trauma, så som en vridning eller ett slag på knät, kan ledband och andra ligament skadas. Då är det vanligt att knät blir svullet och man upplever smärta i ledspringorna i knät. Skador på ledband kan också uppkomma vid långvarig fel- eller överbelastning som kan irritera olika områden i knät. Våra kiropraktorer undersöker alltid knät och tar reda på varifrån smärtan kommer. De skickar vidare patienter som de bedömer att de inte kan behandla, t.ex. om en ledbandsskada behöver utvärderas för operation. Det kiropraktorn kan hjälpa till med är att lindra smärtan och förbättra rörelsemönstret som har orsakat överbelastningen. Detta för att minska irritation och förbättra funktionen. Vid ledbandsskador är det alltid viktigt att komplettera den kiropraktiska behandlingen med rehabilitering och anpassad träning.

Hälseneinflammation

Hälseneinflammation orsakas av en överbelastning på hälsenan. Symptomen är smärta, svullnad och ömhet över själva senan. Det uppkommer ofta i samband med ökad eller enformig belastning och träning så som löpning och upprepade hopp. Stelhet i vadmuskulaturen är väldigt vanligt i samband med hälseneinflammation.

Mortons neurom

Vid mortons neurom får man smärta i främre delen av foten som ofta strålar ut mellan två tår (vanligast mellan tredje och fjärde tå). Vid felaktig belastning och funktion samt om man har dåliga skor så kan nerverna som ligger mellan framfotens ben komma i kläm. Då kan de bli irriterade och kan ibland även svälla en aning. Mortons neurom kan behandlas genom att man fokuserar på att förbättra funktionen i foten för att minska trycket på nerven som är irriterad. Vid minskad nervirritation kommer smärta och eventuell svullnad av nerven försvinna. Förutom själva behandlingen får du även tips och råd av kiropraktorn gällande vilka typer av skor du bör använda för att undgå återkommande problematik.

Stressfraktur

Vid långvarig överbelastning kan det uppkomma stressfrakturer i fotens ben eller i smalbenet. En stressfraktur är som namnet antyder en fraktur, ett benbrott, som långsamt uppkommer under en lång tid. Dåliga skor, dålig löpteknik och dålig funktion i fot, ankel, knä och höft kan medföra att benet utsättas för en mycket hög belastning som det över tid inte orkar med. När en stressfraktur utvecklas får man ofta svullnad och rodnad lokalt över frakturen, samt smärta som uppstår vid belastning. Stressfrakturen måste läka ut för att smärtan ska försvinna helt. Med behandling av våra kiropraktorer kan man påskynda läkningsprocessen och förbättra funktionen så att benet inte fortsätter att belastas på samma sätt. Vila från belastande aktiviteter är en viktig del i kroppens läkningsprocess.