Stötvågsbehandling

Stötvågsbehandling, eller Shockwave therapy som det också kallas, är en välbeprövad och vetenskapligt bevisad behandlingsmetod som har god effekt på en mängd skador och besvär i kroppens senor och muskler.

Med hjälp av komprimerad luft rör sig en projektil fram och tillbaka i ett rör. Då bildas rörelseenergi som, när den kommer i kontakt med transmittorn, omvandlas till akustisk energi. Den akustiska energin fortplantas därefter ner i vävnaden. Vanligtvis ligger penetrationsdjupet på mellan 1–5 cm.

Hur fungerar det?

Ett flertal fysiologiska förklaringsmodeller finns beskrivna i litteraturen. Här följer några av dem:

 • Behandlingen ”triggar” inflammationsfasen och kroppen svarar med en ökad metabolisk aktivitet vilket både påskyndar och underlättar läkningsprocessen.
 • Ökad neovaskularisering och ökad frisättning av olika tillväxtfaktorer.
 • Tryckvågor slår sönder inlagrade kalkbildningar som då kan transporteras bort/tas upp på naturlig väg.
 • Smärtlindring genom pain-gate teorin.

Behandling

Behandlingen är tidseffektiv och omfattar vanligtvis 1000–4000 slag beroende på område och indikation. Frekvensen är ofta 3–6 behandlingar med 3–7 dagars mellanrum. Förbättring ses ofta omedelbart, alternativt efter 3–4 behandlingar. Eventuella biverkningar är initialt ökad smärta, rodnad och svullnad.
Vi kombinerar ofta stötvågsbehandlingen med andra behandlingsmetoder för att ge din kropp de bästa förutsättningar för återhämtning och läkning.

Rekommenderade behandlingsindikationer

 • Plantar Fasciit – hälsporre.
 • Akillodyni – akillessmärta
 • Jumper´s knee – hopparknä
 • Runner´s knee – löparknä
 • Femuropatellärt syndrom – patellofemoralt syndrom
 • Triggerpunktsbehandling
 • Trokanterit
 • Piriformis syndrom
 • Kalcifierad skulder tendinit
 • Frusen axel (frozen shoulder)
 • Radial/Medial epikondylit – tennisarmbåge/golfarmbåge

Fördelar för patienten

Stötvågsbehandling är lämplig vid flertalet både vanliga och svårbehandlade diagnoser. Ingen lokalbedövning krävs och det är en relativt smärtfri behandling. Man ser oftast mycket goda läknings resultat med bland annat smärtfrihet och förbättrad rörlighet i lederna, vilket ökar livskvaliteten.

 • Den behandlade vävnaden klarar av normal belastning snabbt efteråt och patienten kan fortsätta sitt arbete och sina aktiviteter under behandlingsperioden.
 • Ingen risk för infektion då ingen penetrering av huden sker.
 • Ingen ytterligare medicinering behövs.

Kontraindikationer

Vem bör inte behandlas med stötvåg? Du bör undvika stötvågsbehandling om du samtidigt genomgår en annan behandling, som till exempel kortisoninjektioner, antiinflammatoriska läkemedel eller blodförtunnande mediciner. Har du hjärtbesvär, en ökad blödningstendens eller är gravid ska du inte heller genomgå stötvågsbehandling.