Joint Academys digitala artrosbehandling

Joint Academys digitala behandlingsprogram för höft- och knäartros är en väl fungerande behandlingsmetod där du kan komma igång direkt idag med hjälp av en personlig fysioterapeut. Få hjälp att ta hand om din artros hemifrån, eller var och när det passar dig.

Vad kostar artrosskolan?

Patientavgiften är 0 kronor. Joint Academy ingår i primärvården och är landstingsfinansierad.

Anmäl dig här!

Så här sker själva behandlingen

Du får ett personligt behandlingsprogram som koordineras av en fysioterapeut. Programmet är en kombination av fysiska aktiviteter och interaktiva lektioner där du får lära dig mer om artros. Du får utbildning om artros i form av filmer, bilder och text som du kan läsa och lyssna till närhelst det passar dig. Övningarna vilka är anpassade till dig stegras successivt utifrån dina resultat och mål genom kontinuerlig uppföljning och handledning av din fysioterapeut.

Joint Academys digitala artrosbehandling