Kinesiology Taping

Genom att mjukt och följsamt lyfta huden runt skadan hjälper Kinesiology Taping kroppen att snabbare läka skador på leder, ligament, muskelfästen och muskler. Oftast får man en omedelbar positiv effekt efter appliceringen och därefter får man i de flesta fall en progressiv förbättring de närmsta 3–5 dagarna. Vid vissa specifika skadeproblem kan det behövas upprepade behandlingar under längre tid för att effekten skall märkas.

Vi använder ofta K-tape som ett hjälpmedel i behandlingen, för avlastning av vävnader som ska återhämta sig samt som input för att stimulera proprioception*. Den typ av K-tape vi använder heter RockTape och är av toppkvalitet! Användning av K-tape ingår i behandlingen.

Kinesiology Taping har blivit standarden för terapeutisk rehabiliterande tejpning. Idén var att förstärka kroppens egna läkningsprocesser genom att applicera ett nytt material med en speciell teknik. Tejpen är tillverkad med hudens karakteristiska egenskaper som modell och kan därför överföra positiv sensorisk information till kroppen.

Kinesiology Taping påverkar aktiveringen av det neurologiska systemet, kroppens informationsprocesser och cirkulationssystemet. Tejpningen baseras på en filosofi att ge full rörelsefrihet och tillåter därmed kroppens system att läka biomekaniskt.

Tejpen kan användas för: smärta, stukningar, stöd, luxation, idrottsskador, ryggproblem, muskelspänning, ischias, huvudvärk, migrän, epicondylit, carpaltunnel syndrom, lymfödem, graviditetsrelaterade smärttillstånd, proprioception m.m.

* Proprioception är varje människas förmåga att kunna avgöra de egna kroppsdelarnas position, vilket är en del av ens kroppsuppfattning.