Integritetspolicy

Inledning

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till Engelbrekts Kiropraktorcenter. Vi vill med denna integritetspolicy informera om hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med den vid varje tillfälle gällande lagstiftningen. Personuppgifter behandlas i enlighet med den nya dataskyddsförordningen (GDPR).

Personuppgiftsansvarig

Engelbrekts Kiropraktorcenter är personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina personuppgifter på denna webbplats och i våra tjänster. Information om hur du kontaktar oss finns under ”kontakt”.

Insamling av information

På vår webbplats finns möjlighet att boka en behandlingstid med hjälp av dina personuppgifter. Dina uppgifter som du lämnar i samband med bokningen hanteras i ett externt journalsystem som tillhandahålls av företaget Clinicbuddy AB. När du använder det systemet och genomför en bokning godkänner du det systemets integritetspolicy som visas när du använder systemet.
Vi samlar inte in någon personlig information om dig när du besöker vår webbplats www.kirostockholm.se. De uppgifter som vi automatiskt tar emot och sparar hämtas från din dator och webbläsare och de uppgifterna inkluderar din IP-adress, den begärda sidan, uppgifter om programvara och hårdvara.

Ändamålet med behandling av personuppgifter

Den information vi samlar in från dig när du besöker vår webbplats används för att förbättra vår hemsida.

Utlämnande av uppgifter till tredje part

Engelbrekts Kiropraktorcenter kommer inte att sälja, hyra eller leasa ut de insamlade personuppgifterna till en tredje part. Engelbrekts Kiropraktorcenter kan komma att lämna ut personuppgifter till bolag som behandlar personuppgifter för Engelbrekts Kiropraktorcenters räkning, exempelvis IT-leverantörer och samarbetspartners. Det är dock alltid Engelbrekts Kiropraktorcenter som ansvarar för behandlingen. Alla patientuppgifter hanteras i enlighet med Patientdatalagen.

Barns personuppgifter

Vi samlar inte in personuppgifter från barn under 18 års ålder utan en av föräldrarnas eller vårdnadshavarnas medgivande.
Rätt att begära information, rättelse och radering
Du har rätt att kostnadsfritt en gång per år begära information om vilka personuppgifter som Engelbrekts Kiropraktorcenter behandlar om dig och i vilket syfte.

Säkerhet

Engelbrekts Kiropraktorcenter har vidtagit de tekniska säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Dina personuppgifter är lösenordsskyddade och personlig information som du lämnar till oss är skyddad genom kryptering. Vi har antivirusprogram och brandväggar som skyddar våra system och nätverk, datorer och servrar som används lagras i en säker miljö. Enbart medarbetare med specifikt relaterat arbete, exempelvis tidsbokning, har tillgång till personlig identifierbar information.

Lagring av personuppgifter

Dina personuppgifter lagras intill du som patient vill att dina uppgifter raderas.
Besökaridentifiering – användning av kakor (cookies). I syfte att förbättra vår webbplats använder Engelbrekts Kiropraktorcenter kakor (cookies) som insamlar information om hur webbplatsen används. Det underlättar även din användning av webbplatsen. Det finns ingen koppling mellan personlig identifierbar information och kakorna. Om du inte vill acceptera kakor kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av kakor eller informeras varje gång webbplatsen begär att få lagra en kaka. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade kakor raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

Kontaktinformation till EKC

Har du frågor om Engelbrekts Kiropraktorcenter behandling av personuppgifter eller vill begära ett registerutdrag, kontakta oss genom något av följande: Engelbrekts Kiropraktorcenter, Östermalmsgatan 35, 114 26 Stockholm. info@kirostockholm.se

Samtycke

Du godkänner vår integritetspolicy genom att använda vår webbplats www.kirostockholm.se. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta Engelbrekts Kiropraktorcenter.