Kiropraktisk behandling av barn och ungdom

Barn, inkluderat spädbarn, kan ha ont eller känna obehag i kroppen. Obehaget kan till exempel uppstå om bebisen har legat konstigt i livmodern eller efter en svår förlossning. Även kejsarsnitt kan vara traumatiskt för barnets huvud och nacke. Kroppen kommer att kompensera och utveckla ett rörelsemönster som med åldern kan skapa problem. Exempel på detta kan vara sen motorisk utveckling, koordinationsproblem, talstörningar, huvudvärk etc.

Därför är det viktigt att observera rörelsemönster och lyssna till små barn som uttrycker att de inte mår bra. Direkt kommunikation med de allra minsta kan vara svårt, men det finns tecken som kan tyda på obehag som t.ex. otröstlig gråt, irritabilitet, missnöjdhet, svårigheter att få ögonkontakt, dåligt sömnmönster, ovilja att ligga på rygg, svårigheter med amning eller näringsintag, svårigheter med att krypa eller gå.

God funktion i muskel/nerv/skelettsystemet är viktigt för barnets motoriska, likväl som mentala, utveckling.

För aktiva barn i skolåldern är det vanligt med knä- eller hälbesvär. Andra typiska besvär i denna ålder kan vara huvudvärk, stelhet i nacke och rygg eller hållningsproblematik. Hållningsrelaterade besvär kommer ofta i förbindelse med inaktivitet eller vid användning av mobiltelefoner, läsplattor etc.

Barn i lägre ålder uppsöker hjälp för nackbesvär och huvudvärk i större grad nu än förr.

En kiropraktor tittar på helheten; rörelsemönster, hållning, funktion och samspel mellan muskler, nervsystemet och skelett, och behandlar eventuella dysfunktioner samt ger råd om hur man kan undvika besvär i framtiden.

Observera! När det kommer till kolik och sängvätning behandlar vi inte själva koliken/sängvätningen, men klinisk beprövad erfarenhet visar att dessa besvär ofta blir lindrigare eller försvinner helt vid behandling av dysfunktioner i rörelseapparaten.

“Assessment of Stresses in the Cervical Spine Caused by Posture and Position of the Head” Kenneth K Hansraj. Surg Technol Int. 2014 Nov.