Akut behandling

När en akut skada uppstår (vävnadsskada, svullnad och inflammation) reagerar kroppen med att skicka smärtsignaler till hjärnan. Samtidigt stramas musklerna åt i det skadade området för att skydda mot ytterligare skador.

När en akut skada uppstår (vävnadsskada, svullnad och inflammation) skickar den skadade kroppsdelen vävnadsinformation till hjärnan, som i sin tur svarar med smärta och muskelstramning för att skydda mot ytterligare skada.

Det första vi gör här på Engelbrekts Kiropraktorcenter är att, utifrån bakgrundshistorien, göra en grundlig undersökning och ta reda på vad som är skadat samt skadans omfattning. Så fort vi har en klar bild av besväret gör vi det vi kan för att uppnå symtomlindring och stödja läkeprocessen. De flesta upplever en funktionsförbättring redan första dagen. Normalt tar det 2–3 veckor innan symtomen har avklingat, men för vissa går det betydligt snabbare.

Kiropraktisk behandling är ett effektivt sätt att återskapa rörlighet i det skadade området. Det är många år sedan man ansåg att vila var den bästa åtgärden.

Åtgärder tidigt i förloppet och att snabbt komma tillbaka till normal sysselsättning ger goda förutsättningar för att undvika kroniska besvär. Forskning visar att om man vid ländryggsproblem som första kontakt träffar kiropraktor så minskar risken för långvariga besvär.

Akuta ryggsmärtor och nackspärr är vanliga symtom när man söker akut till Engelbrekts Kiropraktorcenter därför försöker vi dagligen avsätta tider till detta.

Ring oss direkt på 08-22 20 90 så hjälper vi dig så fort vi kan.